Baharistan – Molla Cami

Baharistan – Molla Cami

Bahar kadar güzel ve renkli şiir, hikmet ve lataif, dolu BAHARİSTAN, Beşyüz yıldanberi Türk-İslam fikir ve edebiyat dünyasında tanınmış olan. ve hala elden ele dolaşan, içtimai ahlak ve nizarn için yapıcı, didaktif bir eserdir.
Bu eser 1945 yılında Hocaların hocası Kilisli Muallim Rifat bey tarafından türkçeye tercüme edilmiş tir. Eserin müellifi onbeşinci yüzyılın ilk yarısını, ilim, ahlak, felsefe, hikaye ve şiir ile doldurmuş, üstün eserler telif etmekle devrinin büyük alimi rütbesine varmış, Şahların, Padişahların, Vezirlerin, Beylerin sevgi ve saygısım kazanmış azametli, gururlu, bir zat olup, adı Mevlana Nureddin Abdurrahman Cami bin Ahmed’dir. Herat civarında (1414) Cam kasabasında doğmuş olduğu için kasahaya nisbetle CAMi lakabını almıştır. N akşıbendi tarikatına mensup Sünniyyül -Mezhep idi. Tahsilini bu bölgede çeşitli medreselerde yaptıktan sonra müderrisliğe başlamış ve yazdığı şaheserlerle kısa zamanda büyük şöhret sağlamıştı. Alim, Şair ve büyük devlet adamı Vezir Ali Şir Nevai’nin himayesine mazhar olmuştur. Eserleri Türk-İslam aleminde çok yayılmış ve büyük itibar görmüştür. Şiirleri Aşk ve Tasavuf neşideleri ile doludur…

Pdf – E-kitap: Molla Camî – Baharistan

Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Arşiv