Ebu’n-Necib Sühreverdi – Yönetenlerin Yönetimi

Ebu’n-Necib Sühreverdi – Yönetenlerin Yönetimi

Sühreverdi’nin yönetimle ilgili altın öğütler veren ve Selahaddin Eyyubi’ye sunulan eseri…

Şeyh Ebu’n-necib Abdurrahman b. Nazır b. Abdullah Sühreverdî, bilginlerin ve sûfîlerin meşhurlarındandır. Nesebi, on üç kuşakta Hazret-i Ebû Bekir Sıddîk (R.A.)’a ulaşır. Ne yazık ki, biyografi dalında ün yapmış kitaplarda bu zat hakkında ayrıntılı bilgiye rastlanmıyor. Kuvvetlıi ihtimallere göre hicrî beşinci yüzyılın sonları ‘ile altıncı yüzyılın başları (493-563) ve mîlâdî on ikinci yüzyılda yaşamıştır. (1097-1168). Aslen Sühreverd’li olan bilginimiz gençliğinde Bağdat ve Isfahan gibi devrinin ileri gelen ilim merkezlerinde çeşitli sahalarda kendini yetiştirmiş, özellikle fıkıh ve hadis sahalarında derinleşmiştir. Zamanla kendisini zühd ve takvaya verdiğini görüyoruz. Hatta rivayete göre bir müddet Bağdat’ta su satarak kendi el emeğiyle geçinmiştir. Yine rivayete göre Sühreverdi tarikatı müstakil olarak bu zatın gelişmiş olduğu bir tarikat olup kardeşinin oğlu meşhur «Avarifü’l-Maarif» sahibi Şihabuddin Suhreverdî bu tarikatı amcası Ebu’n-necîb’ten almıştır ve Ebu’n-necib hazretleri; sünnî sûfîliğin öncülerinden; fıkıh, hadis ve tasavvufta devrin en ileri bilginlerinden olan .Şihabüddin hazretlerinin ilk hocalarından olmuştur.

Pdf- E-kitap : Sühreverdi

 

Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Arşiv