Fütûhât-ı Mekkiyye – Muhyiddin İbnü’l-Arabî

İslam mütefekkirlerinden Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin üzerinde en çok konuşulan eseri.

“Fütuhatı mekkiyesini hicazda yazmış, ve hocasına ithaf etmişti. Tahminen 2800 sahife tutan bu muazzam eser, gayet kapalı, zor bir dil ve lisan üzerine ve üslubu ile yazılmıştır. Cümleler arası, başlangıç ve sonu hiç bir şekilde noktalanmamış ve ayrılmamıştı. Ağır tasavvufi fikir ve münakaşalarla lebaleb doludur. Mana ve fikir bakımından bu eserde üç yön görülmektedir,

1 – Kendi şahsiyyeti ve ermişliği ve fikirleri,
2 – Şeriat ve Ahkam yönünden düşünceleri ve tavsiyeleri,
3 – Tasavvufi şiirleri.”

Muhyiddin İbnü'l-Arabî fütühhat mekkiyye ile ilgili görsel sonucu

İndir: Fütuhhat-ı Mekkiyye

 

Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Arşiv