Kuşeyri Risalesi – Kuşeyri

Kuşeyri Risalesi – Kuşeyri

Tercümesi sunulan bu eser, İslâm dünyasında âdeta mukaddes bir kitap gibi, yakın zamanlara kadar her evde bir nüshası
bulundurulan kitaplardan biridir. Eserin müellifi, tasavvuf ile şerîatı birbiri ile bağdaştırmaya çalışmış olan büyük
sufi ve din bilginlerinden Ebu’l—Kaasım Abdu’l—Kerîm b. Havâzîn b. Abdi’l—Melik b. Talhate’l—Kuşeyrî en—Nîşâburî’dir.

“…Hiç şüphesiz Kuşeyrî’ye en büyük şöhreti sağlayan tercümesi sunulan er—Risâle adlı bu eseridir. Zamanın muhtelif
sahalardaki sayılı din bilginlerinden almış olduğu sağlam dinî bilgi sayesinde etrafındaki çeşitli dinî fikir ve hareketleri
değerlendirmek veya tenkit etmek üzere müellif tarafından kaleme alınmış olan bu eser, yazıldığı tarihten itibaren yüzyıllar
boyunca İslâm âleminde, bilhassa şerîate bağlı çevrelerde çok beğenilen kitaplardan biri olmuştur. Yukarıdaki hal tercümesinden
de anlaşılacağı üzere yaratılış itibariyle sûfî temayüllü olan bu büyük din âlimi, aynı temayülde olan birçokları gibi,
hislerinin tesiri altında kalıp, ilmin ve mantığın gerektirdiği birtakım gerçekleri bir tarafa bırakmamıştır. Nitekim o asla,
eserinde tavsif ettiği zamanındaki birtakım sûfiler gibi, tasavvufa intisap etmekle her türlü bağdan kurtulduğunu iddia edip
mes’uliyetsiz bir hayat sürmeye özenmemiştir….” (Önsözden)

E-Kitap: Kuşeyri Risalesi-1

Kuşeyri Risalesi-2

Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

Tagged with:

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

2 Comments

  1. barak 15 Şubat, 2017 at 11:45

    link silinmiş yenileyebilir misiniz acaba?

    • Fakirane 25 Şubat, 2017 at 16:22

      linkler yenilendi.

Bir Cevap Yazın

Arşiv