Müneccimbaşı Tarihi – Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Tarihi – Müneccimbaşı Ahmed Dede

Müneccimbaşı Ahmed Dede’nin, «Sahaifü’l—Ahbâr» adlı eseri, tarihciler, on yedinci asır Türk âleminde vücuda getirilen üç büyük umumî islâm ve Türk tarihinden biri kabul edilir.Nitekim eserin değeri ve ehemmiyeti derhal anlaşıldığından, telif edildikten otuz sene sonra, Damad İbrahim Paşa’nın gayretleriyle arapça aslından Türkçe’ye tercümeye çalışılmış ve tercüme işi bir heyete havale edilmiştir.
Devrin ilim adamlarından meydana gelen heyetin başına, ünlü şâir Nedim getirilmiş ve eserin tercüme’si on yılda tamamlanmıştır. Sonraları, heyete Nedim başkanlık ettiğinden, Sahaifül—Ahbâr tercümesi Nedim’e izafe olunmuştur.Bu tercüme, 1285 (1868-1869) yılında, İstanbul’da, üç cilt halinde basılmıştır…..

 


Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Arşiv