Tarihi Roman Yarışması – Mostar Dergisi

Tarihi Roman Yarışması – Mostar Dergisi

Mostar Dergisi Tarih Romanı Yarışması www.tarihromani.com

Şartlar:
1. Yarışma, Türkiye içinde ve dışında Türkçe yazan herkese açıktır ve yaş sınırı yoktur.

2. Eser tarihî roman türünde olacaktır. Yarışmaya her yazar bir eserle katılacaktır.

3. Eserler Türkçe dil kurallarına, özgünlüğe uygun ve roman türünün temel özelliklerini taşıyor olmalıdır.

4. Eserlerin tarihî gerçekliğe uygun, her türlü polemikten ve ideolojik yaklaşımlardan uzak, yapıcı ve birleştirici olması esastır. Eserlerin konusunu X. yüzyıldan günümüze kadar gelen süreçte (Osmanlı, Selçuklu, Gazneliler, Memlükler, Harzemşahlar, Karahanlılar vs.) yaşanan tarihî hadiseler ve şahsiyetler teşkil etmelidir.

5. Eserler Word sayfası ile en az 100 sayfa olmalıdır. Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığında yazılmalı ve sayfa düzeni genel kurallara uygun olmalıdır.

6. Eserin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir isimle hiçbir yarışmaya ve yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekir.

7. Yazarlar eserle birlikte kendi adını, açık adresini, telefon numarasını, kısa özgeçmişini belirtecektir.

8. Eserler 1 Mart 2016 tarihine kadar teslim edilecek, geç gönderilenler dikkate alınmayacaktır.

9. Eserler Microsoft Office Word dökümanı olarak, belirlenen e-posta adresine gönderilecektir.

10. Yarışmada dereceye giren ve yayınlanmaya değer görülen eserler kitap haline getirilebilecek ve yayınlanacak eserlere ödülden başka telif ödenmeyecektir. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakkı Semerkand Yayınları’na ait olacaktır.

ÖDÜLLER
1’incilik : 9000 TL
2’incilik : 7000 TL
3’üncülük : 5000 TL
Mansiyon : 3000 TL

DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Haluk Selvi

Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu

Okay Tiryakioğlu

Sabahattin Aydın

Ahmet Kasım Fidan

Ali Sözer

Mehmet Raşid Küçükkürtül

Mümin Munis

Davut Bayraklı

Mükerrem Mete

tarihromani.com

Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

Tagged with:

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Arşiv