MUHYİ: Doğum yılı bilinmiyor ama Konyalı olduğu, 1611 yılında sonradan geldiği İstanbul-Üsküdar’da Şekuri Tekkesi’nin avlusuna gömüldüğü biliniyor. Asıl adı, Bezcizade Muhyiddin Muhammed’dir. Önce “Halfeti Tarikatı”ndan, İstanbul’a gelince İdris-i Muhtefi’ye bağlanır. Fatih, Çarşamba’daki zaviyeye şeyh olur. Muhyi’nin divanı adlı eseri kaybolmuş. Kimi cönklerde, ozanın aruzla ya da heceyle yazılan şiirlerine rastlanıyor. Muhyi’nin döneminde iyi bir ozan olduğu anlaşılıyor.

Zahid bizi tan eyleme
Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsane söyleme
Hazret’e varır yolumuz

Sayılmayız parmağ ile
Tükenmeyiz kırmağ ile
Taşramızdan sormağ ile
Kimse bilmez ahvalimiz

Erenler yolun güderiz
Çekilip Hakk’a gideriz
Gaza-yı ekber ederiz
İmam Ali’dir ulumuz

Erenlerin çoktur yolu
Cümlesine dedik beli
Gören bizi sanır deli
Usludan yeğdir delimiz

Tevhid eden deli olmaz
Allah deyen mahrum kalmaz
Her seher açılır solmaz
Bahara erer gülümüz

Muhyi sana olan himmet
Aşık isen cana minnet
Elif Allah Mim Muhammed
Kisvemizdir dalımız

Fakirane

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına
Fakirane

Latest posts by Fakirane (see all)

Zahid Bizi Tan Eyleme (Muhyi)

About author

Fakirane

Fakirane... Herkes için değil, meraklısına

İlgili Makaleler

1 Comment

  1. Burak 24 Haziran, 2018 at 10:48

    O muhyiddin o muhyiddin değil…. Burada bahsi geçen kişi Muhyi-i Gülşen-i. Zahit bizi tan eyleme nefesinin şairi ise Muhyiddin Abdal’dır…

Bir Cevap Yazın

Arşiv